Parsel Birleştirme

Parsel Birleştirme

Harita parsel birleştirme, birden fazla küçük arazi parselinin fiziksel olarak birleştirilerek daha büyük bir arazi parseli haline getirilmesi işlemidir. Bu işlem genellikle arazi kullanımını optimize etmek, arazideki parsellerin düzensizliğini düzeltmek, yapılaşma planlarına uygun hale getirmek veya arazi sahiplerinin talepleri doğrultusunda toplu bir arazi parseli oluşturmak için yapılır.